Sprawdź aktualny stan wychyleń Rezonansu Schumanna!

Dane w czasie rzeczywistym dla rosyjskiego miasta Tomsk. Jeśli mieszkasz w Polsce, od podanego czasu odejmij 5 godzin. Przykładowo: godzina 17,00 na wykresie oznacza godzinę 12,00 dla naszej strefy czasowej.